Årsmöte 21 april 2024!

Alla medlemmar är välkomna på årsmöte den 21 april 2024 kl. 12:00 i klubbstugan!

Det kommer på detta årsmöte tas upp en stadgeändring. Paragraf fyra kommer skrivas om från ”styrelsen har rätt att neka någon att bli medlem utan angiven orsak” till ” Styrelsen har rätt att neka medlemskap vid särskilda skäl, till exempel som hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens eller trossamfundets verksamhet eller syfte eller av någon annan orsak.”

Lättare förtäring kommer att finnas. VÄLKOMNA!