Till minne av Lars Inge Haglund

Med stor sorg nåddes vi under veckan av beskedet att en eldsjäl & vän tyvärr lämnat oss alltför tidigt.
Klubbens kassör och flitiga tävlingssekreterare Lars Inge Haglund har plötsligt gått bort.

Våra tankar går till Lars Inges närstående.

Vi kommer under årsmötet söndag 5 mars att hedra Lars Inges minne. 🕊