Shakedown är tyvärr inställd.

Shakedown är tyvärr inställd pga vatten har samlats på banan.

Vi kommer att anordna en frivillig shakedown inför Finnskogsvalsen 2023.
Shakedown kommer att hållas vid vår Motorbana ”Niwabanan” mellan Torsby och Gräsmark.
OBS! Ingen tidtagning kommer ske. Inga noter tillhandahålls.

Tid: Fredag 13 januari, kl 14:00 – 17:00 vid Niwabanan.

Plats: Reito, Niwabanan (60°2’8.5”N 12°55’12.5”E)
(Kommer att vara pilat från Toria Rondellen i Torsby, E45/E16)

Kostnad: 400 SEK/ekipage. Betalas med swish eller kontant (jämna pengar) på plats.

Anmälan: Mailas till info@mkratten.se senast torsdag 12/1 kl 12:00, ange namn och telefonnummer.

Övrig info: Avlastning kan ske i anslutning till motorbanan.

Frågor: Sven Täppers 070 652 0922