FUNKTIONÄRER

MK Ratten behöver funktionärer till Rally Sweden  15 – 18 Februari

Du som är intresserad av att hjälpa till på serviceplatsen

ring Gunilla Hilmersson 0730 56 57 03

Intresse som säkerhetsvakt SS8/SS19 Lars Sätherberg 070 631 21 07

Intresse som säkerhetsvakt SS 16 Kurt Berglund  070 327 18 23